Home

Promotie Joyce Kerstens - 4 december 2015

Dr. Joyce Kerstens, senior researcher in cybercrime bij NHL Hogeschool en de Politieacademie, verdedige haar proefschrift ‘Youth and cybersafety’ op vrijdag 4 december 2015 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Haar promotor was prof. dr. W. Ph. Stol (Open Universiteit) en co-promotor was dr. T. Völlink (Open Universiteit).

 

Het proefschrift geeft een genuanceerd beeld van welke jongeren online risico lopen, welke jongeren negatieve ervaringen opdoen, welke jongeren een risico vormen voor anderen en welke jongeren zowel dader als slachtoffer zijn op internet. Online risico resulteert niet automatisch in negatieve ervaringen of consequenties; online risico is vaak een normaal onderdeel van de ontwikkeling van jongeren en daarnaast is online risico ook verbonden met de mogelijkheden die internet biedt. Beleid gericht op cybersafety zou daarom de eigen ervaringen van de jongeren als uitgangspunt moeten nemen.

Klik hier voor het volledige persbericht

Artikel Reformatorisch Dagblad
Artikel Leeuwarder Courant

 

NOMINATIE!

 

Project 'Jongeren en Cybersafety' is genomineerd geweest voor de RAAK-award 2014 en de Publieksprijs.

 

Meer informatie over de genomineerden kunt u lezen op de website

 

 

Jongeren en Cybersafety

Internet en online technologieën zijn voor jongeren een onmisbaar middel voor educatie, entertainment en vooral communicatie. Naast positieve reacties zijn er ook negatieve berichten over deze digitale media. Deze laatste signaleren juist de risico’s van de online varianten van bijvoorbeeld pesten, oplichting en seksuele misleiding en wijzen op de noodzaak van maatregelen en beleid. Het probleem is dat er nog onvoldoende kennis is om een genuanceerd beeld te kunnen geven van de online risico’s voor jongeren.

CyREN Jeugd biedt een forum aan professionals uit verschillende disciplines en organisaties die empirisch onderzoek verrichten naar de (on)veiligheid van jongeren in de digitale wereld. CyREN Jeugd is opgericht door het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool om kennisuitwisseling te bevorderen. Dit kennisnetwerk staat in het verlengde van het vierjarig onderzoekstraject ‘Jongeren en Cybersafety’, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgevoerd.